Hamburger menu Guardy logo Guardy logo
Surffilter
30
Apr,2021

Använd surffilter för att skydda ditt barn på nätet

För de barn som växer upp idag är internet en naturlig del av vardagen. Något som gör att de i allt yngre åldrar kan använda smartphones, surfplattor och datorer. Genom vilka de kan komma över olämpligt innehåll såsom porr, narkotika och spel om pengar. För att ge ditt barn en säker uppväxt på internet, kan du med fördel använda ett surffilter! 

Skärmtid – en laddad fråga

Skärmtid, eller surftid som det också kan kallas, har på senaste år blivit en omdiskuterad fråga bland föräldrar. Många anser att internetanvändningen och skärmtiden för barn är allt för hög. Å andra sidan har vi dem som inte alls tycker att det är något problem. Dem som bara vill se till teknikens fördelar.
På MyMobileSecurity kan vi förstå argumenten från bådas sidor. Trots att majoriteten av internetanvändandet är positivt finns det också nackdelar och potentiella konsekvenser med det. Svaret ligger troligtvis därför någonstans mitt emellan ”de två lägren”.

Hur mycket använder barnen internet?

Att internetanvändandet ökat och krupit sig allt lägre ner i åldrarna är ingen nyhet. Men hur mycket använder barnen internet egentligen?
Enligt statistik från ”Svenskarna och Internet 2018” använder så mycket som var fjärde spädbarn internet. Därefter ökar användandet successivt för att vid unga tonåren – drygt 12 års ålder – vara hundraprocentigt.
Framförallt verkar det vara de sociala medierna som lockar de unga användarna. För att lära dig mer om vilka sociala nätverk som hamnar allra högst upp i topplistan, kan du med fördel läsa vår tidigare artikel ”Så gör du för att blockera sociala medier”.

För- och nackdelar med användandet  

Som tidigare nämnts är det accelererande internetanvändandet övervägande positivt. Om tekniken används på rätt sätt kan det nämligen vara ett utmärkt verktyg som lär dina barn att skriva, läsa, räkna och utöka sina språkkunskaper för att bara nämna några. Samtidigt är det ett naturligt sätt för dem att kommunicera med sina vänner.
Till nackdelarna hör dock att barnen enkelt kan komma åt olämpligt innehåll. Exempelvis i form av webbplatser med pornografi, våld, vapen, narkotika och spel om pengar. Att konsumera sådant innehåll i ung ålder kan få allvarliga konsekvenser.
En otäck utveckling som uppmärksammats under de senaste åren är att allt fler ungdomar blir beroende av spel om pengar. Att många beställer droger från nätet är ytterligare en. Barn som konsumerar pornografi kan lätt anamma de aggressioner, sexistiska uttryck och nedvärderande beteende som är vanligt förekommande i dessa filmer.

Använd ett surffilter för att begränsa surfandet

Att ha en sund dialog med sitt barn om deras internetvanor, samt vad som är lämpligt och olämpligt, är väldigt viktigt. Upplever du däremot att detta inte fungerar, kan det vara fördelaktigt att använda ett surffilter för att begränsa deras internetsurfande.
På MyMobileSecurity har vi därför utvecklat en app som vi valt att kalla Guardy. Vår applikation är utvecklad för att ge föräldrar en bättre översikt av deras barns internetanvändande, samt möjligheten att begränsa surfandet och blockera webbsidor med olämpligt innehåll.
Ladda helt enkelt ner Guardy på ditt barns mobil, surfplatta eller dator. Skaffa sedan föräldraversionen av appen på din egen mobil från vilken du kan:
– Blockera webbplatser med olämpligt innehåll som porr, vapen, spel och narkotika
– Tidsbegränsa användandet av surfplattan, mobilen eller datorn
– Bestämma vilka appar som kan användas av ditt barn och när detta kan ske
– Se var ditt barn är på en karta
Just nu har du dessutom möjligheten att testa Guardy kostnadsfritt i 7 dagar, därefter betalar du endast 49 kr/månad.