Hamburger menu Guardy logo Guardy logo
Spärra vissa sidor på internet
8
Jan,2021

Så gör du för att spärra vissa sidor på internet

På samma sätt som vi inte vill att våra barn ska vistas ensamma på vissa vägar eller i vissa områden, finns det många platser de inte bör besöka på nätet. I denna artikel tänkte vi därför berätta hur du som förälder kan spärra vissa (opassande) sidor på internet.

Svenskarna och internet 2018

I dagarna publicerade Internetstiftelsen i Sverige (IIS) sin årliga studie ”Svenskarna och internet”. En årlig studie av svenska folkets internetvanor. Som vanligt var resultaten som presenterades väldigt intressanta!

 

Studiens övergripande trend var tydlig – allt fler av våra invånare använder internet och de gör det allt oftare. Inom vissa områden redovisas det till och med 100 procents användning av internet eller internetbaserade tjänster. Exempelvis använder samtliga tillfrågade 16–25 åringar internet. Bland de tillfrågade 12–15 åringarna tittade 100 procent på Youtube.

 

Något som också är intressant var att man för första gången uppmätt hur barn under två år använder internet. Bland de tillfrågade föräldrarna med ett spädbarn (0–12 månader) uppgav var fjärde att deras barn använde internet. Bland ettåringarna var användandet två av fem. Från två års ålder framkom det att över hälften av barnen använder internet varje dag.

 

Att internetanvändandet ökar och kryper allt lägre ner i åldrarna är minst sagt tydligt. Men vilka är egentligen för- och nackdelarna med detta?

 

Risker med barns internetanvändande 

Överlag är användandet av internet positivt. För de flesta barn är det nämligen ett pedagogiskt verktyg som används för att lära sig alfabetet, räkna eller läsa. Det är också en plats där de kommunicerar med sina vänner och för många är internet en plats som är lika viktig som den fysiska världen!

 

Med det sagt så finns det också risker med att låta sitt barn använda internet vind för våg. Precis som den fysiska världen är nämligen den digitala världen stor och fylld med olämpliga platser. Så kallade webbplatser.

 

På internet finns det tusentals webbplatser som är fyllda med opassande innehåll såsom porr, vapen, spel och narkotika. Innehåll som barn absolut inte bör komma åt, men som på internet bara är ett knapptryck bort.

 

Att besöka dessa platser och bruka dess innehåll kan få förödande konsekvenser. Exakt vilka de blir kan självklart variera, men en skrämmande utveckling som observerats under de senaste åren är att allt fler unga blir spelberoende. Att ungdomar beställer droger från nätet är en annan.

 

Blockera olämpliga sidor på internet

Att helt stoppa sitt barns internetanvändande är inte en hållbar lösning, men att hindra dem från att komma åt olämpligt innehåll är – i vårt tycke – en skyldighet!

 

För att ge dig som förälder en bättre översikt av ditt barns internetanvändande, samt möjligheten att blockera olämpliga webbplatser, har vi tagit fram en applikation som heter Guardy.

 

Guardy är en app som du enkelt kan ladda ner på ditt barns surfplatta, mobil eller dator. Därefter skaffar du själv föräldraversionen av appen där du får tillgång till en kontrollpanel. Via kontrollpanelen kan du därefter:

 

– Tidsbegränsa användandet av surfplattan, mobilen eller datorn

– Bestämma vilka appar som kan användas av ditt barn och när detta kan ske

– Blockera webbsidor med olämpligt innehåll som porr, vapen, spel och narkotika

– Se vart ditt barn är på en karta

– Bland mycket mer…

 

Att använda vår applikation har många fördelar, men framförallt ger den dig som förälder en bättre översikt av ditt barns internetvanor. Samtidigt som du har möjlighet att blockera sådant som du anser vara olämpligt. Just nu har du därför chans att prova Guardy gratis i 30 dagar, därefter betalar du endast 49kr/månad!