Hamburger menu Guardy logo Guardy logo
porrfilter
20
Feb,2021

Porrfilter – skydda ditt barn från pornografi

Idag går det fortare och fortare för barn att adaptera sig till den nya tekniken med smartphones, surfplattor och allt vad det innebär. Något som medför att de i en ännu tidigare ålder kan komma åt pornografi och annat olämpligt innehåll. I denna artikel tänkte vi därför berätta hur du som förälder kan använda ett porrfilter för att förhindra detta.

Barn och ungdomars internetvanor  

Att användandet av smartphones, surfplattor, datorer och internet sjunker allt lägre ner i åldrarna är troligtvis ingen hemlighet. Något som också stöds av flertalet undersökningar. Däribland den senaste upplagan av ”Svenskarna och internet”, i vilken ett stort fokus har lagts på att undersöka barn och ungdomars internetvanor.

I undersökningen framgår det bland annat att var fjärde spädbarn har använt internet under det gångna året. Därefter blir användningen allt mer intensiv och redan vid 12 års ålder är användandet hundraprocentigt.

Även om de flesta barn och unga använder denna möjlighet till något gott – som att lära sig läsa, skriva eller räkna – finns det också många utmaningar. Inte minst när det kommer till den lätta accessen till pornografiskt innehåll.

Under år 2014 publicerade Uppsala universitet en studie, i vilken man undersökt hur gamla barn är när de själva börjar leta efter porr. Resultatet? Den genomsnittliga åldern då barn aktivt börjar söka efter porr är 12 år för killar respektive 13 år för tjejer.

Många kommer dock i kontakt med pornografiskt innehåll långt innan det. De flesta ofrivilligt. I en artikel som publicerats på SVT uppger bland annat Maria Ahlin – föreläsare om barns säkerhet på nätet – att hon vid skolföreläsningar träffat sexåringar som exponerats för porr.

Konsekvenser 

Det finns många potentiella konsekvenser för barn som exponeras för pornografiskt innehåll. I de filmer och videoklipp som många idag kommer över finns det nämligen mycket verbala och fysiska aggressioner, samt sexistiska uttryck. Aggressioner, uttryck och ett allmänt nedvärderande beteende som barn lätt kan anamma.

Att detta beteende också tas emot av barn blir också tydligt i skolorna. Under de senaste åren har nämligen lärare larmat om att situationen blivit ohållbar. Många har uppmärksammat att barnen börjat kalla varandra fula saker och försökt få få andra att utföra nedvärderande handlingar. Sådant som de uppfattar vara hämtade från porren.

Begränsa enheter med ett porrfilter 

Vi på MYMobile Security är själva föräldrar. Medvetna om de positiva aspekterna av internetanvändandet, men också om de stora utmaningarna. Det är också därför som vi anser att våra barn förtjänar en porrfri barndom och att du som förälder ska ha möjlighet att spärra porrsidor.

Med anledning av detta har vi valt att utveckla en applikation som vi valt att kalla Guardy. Appen är utvecklad för att ge föräldrar en bättre översikt av sina barns internetanvändande, samt möjlighet att blockera webbsidor med olämpligt innehåll. En kategori som porrsidor faller under.

Du laddar snabbt och smidigt hem vår app på ditt barns mobil, surfplatta eller dator. Därefter loggar du in på föräldraversionen av appen på din egen mobil och får tillgång till en kraftfull kontrollpanel. En kontrollpanel som bland annat ger dig möjlighet att:

– Blockera webbplatser med olämpligt innehåll som porr, vapen, spel och narkotika

– Tidsbegränsa användandet av surfplattan, mobilen eller datorn

– Bestämma vilka appar som kan användas av ditt barn och när detta kan ske

– Se vart ditt barn är på en karta

Prova Guardy gratis i 7 dagar.