Hamburger menu Guardy logo Guardy logo
Blockera sociala medier
19
Mar,2021

Så gör du för att blockera sociala medier

Idag är det inte ovanligt att barn och ungdomar använder sociala medier. Och det frekvent. Mycket frekvent. Som förälder är det inte heller ovanligt att man blir orolig för sitt barns internetvanor och ibland kanske man tycker att användandet av b.la. sociala medier blivit för mycket. Vi tänkte därför berätta hur du som förälder kan blockera dessa sidor på ditt barns telefon, surfplatta eller dator. 

Barn och ungdomar på sociala medier 

Från kartläggningen ”Svenskarna och Internet 2018” kan vi konstatera att internetanvändandet kryper allt lägre ner i åldrarna. Så mycket som var fjärde spädbarn använder numera nätet. Användandet ökar sedan succesivt för att vid 12 års ålder vara hundraprocentigt.

Djupdyker man i statistiken från samma undersökning kan man konstatera att många ungdomar föredrar att använda sociala medier. Framförallt är det dem sociala nätverken Instagram och Snapchat som verkar locka de unga.

Nedan kan du se hur stor andel av de olika åldersgrupperna som spenderar tid på Facebook, Instagram och Snapchat dagligen:

Åldersgrupper - sociala medier

Användandet av Instagram domineras fortfarande av de unga, trots att användandet fortsätter att öka i alla åldrar:

Användare - Instagram

Kollar man ännu närmare på den yngre åldersgruppen kan man konstatera att hela 97% av alla flickor på högstadiet använder Snapchat dagligen:

Användare - Snapchat

För- och nackdelar med sociala medier

Som du kan se från ovanstående statistik är barn och unga en stark åldersgrupp i sociala medier. Huruvida detta är positivt eller negativt är en omdiskuterad fråga. På ena sidan har vi dem som helt är emot att ungdomar ska använda sociala medier, medan vi på andra sidan har dem som är av helt motsatt uppfattning. Svaret ligger troligtvis någonstans mitt emellan.

Fördelarna med denna typ av sajter är att barnen har möjlighet att kommunicera med sina vänner, samt hitta nya. Till nackdelarna hör dock att man inte alltid kan veta vem man pratar med. Det finns folk som utger sig för att vara någon de inte är. En annan risk är att dem konsumerar olämpligt innehåll.

Blockera sociala medier för ditt barn

Om det är lämpligt för ditt barn att använda sociala medier eller inte, alternativt i vilken utsträckning, är upp till dig som förälder att bestämma. Upplever du däremot att användandet har gått överstyr, kan du med fördel ta hjälp av vår applikation Guardy.

Med hjälp av den kan du enkelt få en bättre överblick av ditt barns internet- och sociala medievanor, möjlighet att begränsa deras skärmtid, samt blockera webbplatser eller applikationer.

Börja med att enkelt installera applikationen på ditt barns telefon, surfplatta och/eller dator. Därefter loggar du in på vår kontrollpanel på webben, från vilken du ges möjlighet att:

– Tidsbegränsa användandet av de digitala enheterna

– Bestämma vilka applikationer som ska kunna användas och när detta kan ske

– Spärra hemsidor med olämpligt innehåll såsom porr, våld och narkotika

– Blockera samtal från opassande telefonnummer

– Läsa och blockera SMS från opassande telefonnummer

– Se vad ditt barn gör på Facebook

– Bland mycket mer…

Prova Guardy kostnadsfritt i 7 dagar.